Toiminta-ajatus

Ajatuksenamme on tarjota pienille koululaisille mielekästä vapaa-ajan toimintaa ja yhdessä tekemistä, tutussa ja turvallisessa kouluympäristössä.

Pyrimme toiminnallamme edistämään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Lapsen tulee saada tuntea kerhossa turvallisuutta, hyväksyntää ja mielihyvää, joten pidämme tärkeänä lapsen kohtaamista kokonaisvaltaisesti. Arvostamme myös lasten näkemyksiä, ideoita sekä heidän keskinäisiä suhteitaan.

Haluamme myös omalta osaltamme tukea koteja heidän kasvatustyössään.

Haluamme tehdä toiminnastamme mahdollisimman monipuolista ja vaihtelevaa kehittämällä toimintaympäristömme tarjoamia mahdollisuuksia.

Liikuntaa ja tanssia painottamalla haluamme tuoda lasten päivään lisäannoksen liikuntaa ja siten edistää liikunnallisuutta.

Leikinomaisuutta korostavat liikunta- ja tanssituokiot tähtäävät virkistymiseen, liikunnan perustaitojen vahvistamiseen sekä liikunnan ja tanssin riemun tuottamiseen, ilman suorituspaineita. Tarkoituksena on tuottaa myös sellaisia kokemuksia, joiden välityksellä on mahdollista oppia lisää itsestä ja omasta kehosta. Ryhmässä tapahtuva liikunta ja tanssi luovat myös yhteenkuuluvuutta ja harjaannuttavat ryhmäläisten välistä vuorovaikutusta.

 

Tanssikummi suosittelee

”Olen todella iloinen kuullessani, että LIIKKUVA ILTAPÄIVÄKERHO MIX starttaa toimintansa! Tällainen monipuolista liikkumista ja tanssia yhdistävä kerhotoiminta on mitä odotetuin, uusi toimintamalli ja erinomainen lasten aktivoija. Tieto, että myös tanssi/taide on osa ohjelmaa, saa minut innostumaan entisestään. Tanssin avulla päästään kosketukseen jokaisen omaan luovuuteen ja se tarjoaa erinomaisen keinon tunneilmaisun rikastamiseen. Tämä on hanke, jonka vetäjät tekevät työtä todellisesta halusta tarjota lapsille monisävyistä liikunnallista yhdessäolon iloa ja pyrkimyksestä näin ravita kokonaisvaltaista kasvua.”

Arja Raatikainen
Tanssitaiteilija / Tanssikummi